Yerden Isıtma Tesisat Temizliği

Yerden Isıtma Tesisat Temizliği
Yerden ısıtma tesisat temizliği: Döşeme üzerinde belli aralıklarla döşenen borular düşük sıcaklıkta borular içerisinden geçirilen ve bu şekilde ısınma sağlanan ısıtma şeklidir. Yerden ısıtma sadece sıcak su ile değil bazı yerlerde elektrikli kablolu ısıtmada mümkündür.

Yerden ısıtma tesisatları hesaplamalar, konutların fiziki durum ve değişkenleri göz önüne alınarak ısı verimlilikleri hesaplanır. Bildiğimiz petekli ısıtmada olduğu gibi yerden ısıtma tesisatlarında da boru ne kadar sık olursa mesafe o kadar fazlalaşır. Burada ısı verimini artırmak için hortum tesisatlar da daire içinde metrajlar kısa tutulur ve kolektör sayısı artırılır. Yerden ısıtma tesisatında ısı ısıtılan mahal e /55-60 oranında yansır. Tesisat döşeme altından geçtiğinden dolayı ısınan havanın yükselmesi bilindiği gibi yukarı doğru çıkar. Kullanılan bu tip tesisat diğer tesisatla nazaran daha görseldir. Çünkü mesken içerisin de boru radyatör v.b şeyler gözükmez.

Yerden ısıtma tesisatı düşük sıcaklıklarda çalıştığı için yoğuşmalı duvar tipi doğalgaz kazanları ile yüksem verim sağlanmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılan ısıtma sistemlerinde, dönüş sıcaklığı ne kadar düşük olursa, sistem o kadar verimli çalışmaktadır. Doğalgaz ısıtmaya başladığında büyük oranda su buharı oluşur. Doğalgazlı ısıtma sistemlerinde, kombi kazan dönüş suyu sıcaklığı 50°C nin altına düştüğünde, baca gazı içindeki su buharı yoğuşmaya başlar. Yoğuşan su buharı ile suyun buharlaşması gizli ısı ısıtma sistemine kazandırılmış olur.

Yerden ısıtma tesisatlarının avantajları:

Dekoratiftir, mahal içinde dekoru bozan, radyatörler ve radyatör bağlantı boruları gibi görüntüler olmamaktadır.

Konforludur, mahal içinde homojen ısınma sağlanmaktadır. Isınan hava yukarı yani tavana doğru yükselir. İnsanın boy seviyesinde düzgün ve homojene yakın sıcaklık dağılımı oluşmaktadır.
Yerden Isıtma Tesisat Temizliği
Aşırı hava akımları, duvarlarda ve perdelerde kir oluşmaz. Mahal konfor sıcaklığı ile ısıtıcı yüzey arasındaki sıcaklık farkı arttıkça hava akımları ve hava akımlarının taşıdığı toz miktarı artmaktadır. Radyatörlü sistemlerde, radyatör sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 58 °C olurken, yerden ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 10°C olmaktadır. Düşük sıcaklıkta çalıştığı için yüksek verimli yoğuşmalı kazan ve kombiler uygundur.

Yerden ısıtma sisteminde borular ısı izolasyon malzemesi (strofor, XPS) üzerine döşendiğinden, katlar arası ısı izolasyonu kendiliğinden yapılmış olmaktadır.

Yerden ısıtma tesisatının, petek kullanılan ısı sistemlerine oranla ömrü daha uzundur. Yerden ısıtma sistemlerinde Pe-x borular kullanıldığı için çalışma sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak ömürleri en az 50 yıldır. Radyatörler metal malzemeden yapıldığı için korozyona karşı ömürleri daha kısadır.

Yerden ısıtma tesisatlarının dezavantajları:

Yerden ısıtma tesisatlarının avantajları yanı sıra dezavantajları vardır.

1) yerden ısıtma sistemler tabandan ısıtması nedeni ile yerdeki tozları ortama yükseltir. Astım bronşit vb hastalıklarda sıkıntı yaratır. Arıza ve tamir, değişiklik gerektiği durumlarda döşemenin tamamen sökülmesi gibi ağır maliyetler gerektirir.


Leave a Reply

*

captcha *